Annons

Annons

Annons

Insändare
Arvodesjakt skadar och förgubbar politiken

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Insändarskribenten menar att många politiker har för många uppdrag och att de därmed tränger undan yngre personer från politiska engagemang.

Bild: Gunnar Stattin

Annons

Bild: Gunnar Stattin

Politik får inte vara ett extraknäck. Självklart skall politiskt arbete arbete arvoderas. En tendens är att en del fritidspolitiker tar på sig uppdrag som sammantaget ger mycket höga totala ersättningar. I vissa fall i nivå med ledande chefslöner.

Annons

Annons

Det görs ibland reportage om chefslöner men inte om fritidspolitikers samlade uppdrag och arvode.

Det finns exempel i dagsläget att en "fritidspolitiker" i ett småparti som har minst 16 uppdrag!? Därav tre tunga ordförandeuppdrag.

Så många uppdrag som ovan bland fritidspolitiker är förhoppningsvis inte vanligt, men en tendens att ta många uppdrag och arvoden finns.

Tillkommer kan utöver kommunala och regionuppdrag kan politiska tillsatta uppdrag inom kyrkan och domstolar tillkomma.

En politisk aktiv har även uppdrag inom den egna partiorganisationen. Det kan totalt bli en hel del att stå i för att hinna med.

Arvodena regleras av politiskt beslutade reglementen. I vissa kommuner finns begränsningar i hur stora arvodena sammanlagt får vara. I Sundsvall utgår exempelvis ingen ersättning för deltagande i gruppmöten. I Härnösand har man utökat med två gruppmöten den senaste tiden.

Vilka är det då som kan ta på sig så och hinna med så många uppdrag ?Yrkesarbetare med fulla arbetsdagar? Småbarnsföräldrar? Unga människor i karriär och utbildning?

Det givna svaret är att dessa grupper inte har tid och möjlighet med allt för många uppdrag och engagemang.

De som har tid är inte sällan pensionärer och blir på så sätt en del av "förgubbningen/förgummningen" inom politiken. Vi måste få fler unga (under 65 år) att engagera sig politisk, gärna kvinnor. Annars vad kan man?

Förvånad

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan