Annons

Annons

Annons

Sollefteå

Insändare
Bra med enighet om att utreda Sollefteå sjukhus framtid

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Insändarskribenterna, från den politiska majoriteten i regionen, är nöjda över att även oppositionspolitikerna ställde sig bakom att utreda Sollefteå sjukhus.

Bild: Shanelle Nordgren

Annons

Sjukhuset i Sollefteå och de verksamheter som finns på sjukhuset har under lång tid varit föremål för debatt och diskussion i Västernorrland. De senaste åren har strukturella beslut om att avveckla verksamhet vid sjukhuset tagits, bland annat att stänga akutkirurgi, akutortopedi och BB/förlossning.

Det här är en fråga som väcker känslor och som under lång tid varit föremål för diskussion, vi ser det därför som nödvändigt och centralt att länets sjukhusstruktur nu utreds grundligt, sakligt och oberoende.

Annons

Annons

Därför är det glädjande att även oppositionspartierna KD, Sjukvårdspartiet, SD och V ställde sig bakom detta beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden. Det finns nu en bred politisk enighet om att utreda sjukhusstrukturen och sjukhuset i Sollefteå utifrån tre perspektiv.

Vi tre partier som gått samman i ett majoritetssamarbete har olika syn och perspektiv på hur Region Västernorrlands sjukhusstruktur bör se ut, främst vad gäller vad som bör finnas och inte finnas vid sjukhuset i Sollefteå. Vi kom därför överens om att utreda Region Västernorrlands sjukhusstruktur i allmänhet och Sollefteå sjukhus i synnerhet. Utredningen ska ske med extern oberoende kompetens och när utredningen är färdig behöver en samlad bedömning ske i det färdiga utredningsunderlaget vilket ska ligga som underlag för politisk beslut.

Första steget i denna process är att ta fram utredningsdirektiv utifrån följande tre perspektiv:

■ Hur sjukhuset i Sollefteå kan bli en viktig och bärande del inte bara i Västernorrland, utan hela Norra sjukvårdsregionen utifrån opererande kapacitet.

■ Utifrån rådande nuläge beskriva förutsättningarna för en nystart av akutkirurgi, akutortopedi, akut kvinnosjukvård samt BB/förlossning.

■ Fördjupat titta på en helhet för länets sjukhusstruktur med utgångspunkt att dra ned på verksamheten och avveckla sjukhuset i Sollefteå i dess nuvarande form och vad det skulle innebära för de två kvarvarande sjukhusen i Örnsköldsvik och Sundsvall.

Annons

Utredningsdirektiven bearbetas och återkommer sedan till hälso- och sjukvårdsnämnden för godkännande, därefter går ärendet vidare till regionstyrelsen.

Elina Backlund Arab (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Viktoria Jansson (M), vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Dennis Moström (C), ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan