Annons

Annons

Annons

Insändare
Replik: Vindkraftsmotståndet äventyrar det regionala utvecklingsarbetet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

■ Replik på repliken "'Statsvetare' ser inte regionens möjligheter i vindkraftsfrågan", första inlägget i debatten var insändaren "SJVP: Stoppa vindkraft i Västernorrland – hyckleri om elen från Moderaterna".

Företrädare för den politiska majoriteten i Regionala utvecklingsnämnden kritiserar Robert Thunfors och Sjukvårdspartiet för deras ställningstagande om vindkraften.

Bild: Jonny Dahlgren

Annons

Det är en sak att ha olika uppfattningar när det gäller själva vindkraftfrågan och Sjukvårdspartiets motstånd är tydligt. Men att ge en direkt felaktig bild av Region Västernorrlands roll är att blunda för vad det viktiga uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig myndighet i Västernorrland faktiskt innebär. Regionen har övertagit det regionala utvecklingsansvaret, gott så, men detta gäller inte regional planering för mark och vattenområden eller bebyggelse i vårt län. Regional fysisk planering gäller i dag endast Stockholm, Skåne, Halland.

Annons

När en region har ansvaret förändrar det inte heller förhållandet mellan region och kommun. Kommunerna ansvarar fortfarande för planering av mark och vattenområden inom sin geografi, exempelvis gällande vindkraft. Ett mycket viktigt uppdrag inom det regionala utvecklingsansvaret är att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Västernorrland, den tas enligt lag fram i samverkan med berörda kommuner, myndigheter och näringslivet. Avgörande är att alla aktörer känner ägandeskap och delar den gemensamma målbilden.

I det sammanhanget är det direkt olämpligt att regionens politiker själva gör ändringar utan att väl förankra detta. Det äventyrar hela samarbetet för en hållbar regional utveckling i Västernorrland.

Till sist. Sjukvårdspartiets utgångspunkt är anmärkningsvärd, ologisk och mycket oroande, när avsikten är att inte dela ut regionala EU-medel eller statliga medel som Region Västernorrland har till förfogande till vare sig länets kommuner för innovativa projekt eller till investeringar av expansiva företag i länet om de samtidigt planerar för vindkraft! En drastisk åtgärd som skulle sakna motstycke!

Jonny Lundin (C), ordförande Regionala utvecklingsnämnden Region Västernorrland

Sara Nylund (S), 1 e vice ordförande Regionala utvecklingsnämnden Region Västernorrland

Oskar Andersson (M), ledamot Regionala utvecklingsnämnden Region Västernorrland

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan