Annons

Annons

Annons

Insändare
Därför behöver Västernorrland fler lobbyister

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Lobbying förknippas ofta med korruption och dolda påverkanskampanjer. Men öppen lobbying stärker demokratin och bidrar till bättre politiska beslut,

I samband med valet 2022 valdes drygt 1 100 politiker till förtroendeuppdrag i Region Västernorrland och dess kommuner. Nu, efter valet, väljs nya personer till viktiga uppdrag i nämnder och styrelser.

Insändarskribenterna kommer med tips till den som vill påverka politiska beslut mellan valen.

Bild: Anders Wiklund/TT

En vanlig bild av politiken är att det bara är vid allmänna val som det går att påverka samhällsutvecklingen, eftersom det är då politikerna söker förnyat förtroende. Vi menar att det är minst lika viktigt att påverka mellan valen.

Annons

Termen lobbying för ofta tankarna till dolda påverkanskampanjer, stora pengar och snåriga processer. Vi tycker inte att den bilden stämmer. Allas möjlighet att påverka politikens innehåll även mellan val är en demokratisk grundsten. Att privatpersoner, företag och organisationer deltar i samhällsdebatten är bra både för dem och samhället i stort. För ju fler som engagerar sig i debatten, desto bättre är det för både demokratin och samhällsutvecklingen.

Annons

När politikerna får fler perspektiv och bredare underlag fattar de bättre beslut. Dessutom tar de som påverkar politiken ett större ansvar för samhällsutvecklingen i stort. Det ökar också tilliten till demokratin, samhället och varandra. Så problemet är inte alla lobbyister, problemet är alla de som inte är lobbyister. Alla som knyter näven i fickan och mumlande gnäller på politiker "som inte fattat någonting", alla som vid fikabordet har konstruktiva lösningar på samhällsproblem men inte reser sig upp för att göra verklighet av dem och alla företag som tyst accepterar nya krångliga regler.

Till dig som vill påverka politiska beslut vill vi ge tre tips:

Utgå från allmänintresset: Fundera på vilket sätt er lobbyfråga ligger i allmänhetens intresse och på vilket sätt den bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Bli en lösningsleverantör: Det är lätt att som lobbyist fastna i en roll som kravmaskin. Försök i stället att bidra med din kunskap och leverera lösningar på politikernas problem.

Annons

Var öppen: Se er lobbying som ett tecken på att ni tar ansvar för samhällsutvecklingen. Visa stolt upp vad ni gör för att påverka och använd det som ett mervärde för kunder, medlemmar eller andra intressenter.

Så om du vill påverka i någon fråga, tveka inte att kontakta dina politiker för att leverera en lösning. De förtroendevalda i Västernorrland behöver höra din åsikt även mellan valen!

Maja Stridsberg, Lobbyspecialist, pr-byrån Westander

Johannes Krunegård, Lobbyspecialist, pr-byrån Westander

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan