Annons

Annons

Annons

Insändare
Samverkan behövs för regionen – vi vill trygga akutsjukvården i hela länet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Företrädare för Centerpartiet i Sollefteå skriver att man vill trygga akutsjukvården i hela länet, med tre sjukhus som utvecklas i samverkan med varandra och sjukhusen i norra Sverige.

Bild: Jonny Dahlgren, Izabelle Nordfjell

Annons

I tidningen “Landsbygden” den 18 september 1911 skrevs om Bondeförbundet (i dag Centerpartiet) att; “ett verkligt frisinnat, demokratiskt parti, vars styrka ej kommer att brytas vare sig av stadsradikalernas yra eller högerns flinthårda konservatism. Det bleve i ordets finaste bemärkelse ett centerparti, som på ett fulltroget sätt representerade det praktiska livets krav.” Orden kommer från Håkan Larssons bok “Grön Politik för Det Goda Livet” tidningstrycket är från över 100 år sedan men är fortfarande dagsaktuellt.

I dag har vi en regering som uteslutande består av ledamöter som inte kommer från Norrland (stor areal bestående av mycket landsbygd) och ett högerparti som bitvis framstår som konservativt/extremt i vissa avseenden och styr Sveriges politik utan att sitta i regeringen. Har centerpolitik inte varit viktigt tidigare så är det definitivt det nu. Avgående partiledaren Annie Lööf har länge tryckt på vikten av samverkan för sakfrågorna, utan att förhandla bort människors lika värde, frihet och den demokratiska värdegrunden.

Annons

Annons

I Region Västernorrland är det milt uttryckt rörigt avseende samverkan. Då finns det betydelse i att backa tillbaka ända till vad som skrevs om Bondeförbundet 1911 för att hitta kärnan i vad som bör samverkas om i regionen – “...det praktiska livets krav.” I det ingår bland annat tillgång till en trygg och säker vård på flera orter i regionen, det är en vinst för hela regionen och inte något som påverkar några enskilda orter negativt. Flera orter med ett större utbud av vård som samverkar leder sannolikt till minskade vårdköer, överbeläggningar, bättre arbetsmiljö för vårdpersonal och ett större förtroende hos medborgarna för vad vi politiker önskar för region Västernorrland och alla dess kommuner – framtidstro!

Länsprogrammet för Centerpartiet Västernorrland, som beslutades om på distriktsstämman och lade grunden till årets valrörelse, fastslog att det ska finnas tre sjukhus i region Västernorrland, att kvinnosjukvården ska utvecklas i hela länet och att det ska vara gott före, under och efter man blir förälder i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. I Sollefteå ökade Centerpartiet explosionsartat till nästan det dubbla från valet 2018 då vi bröt en lång era av socialdemokratiskt styre. Under åren sedan dess har Centerpartiet samverkat på kommunnivå med det lokala partiet Västra Initiativet och Vänsterpartiet med gott resultat i framförallt sakpolitik.

Annons

Centerpartiet i Sollefteå ämnar att verka för att hålla vallöftet levande; att trygga akutsjukvården i hela länet, med tre sjukhus som utvecklas i samverkan med varandra och sjukhusen i norra Sverige. Akutkirurgi vid Sollefteå sjukhus behöver åter öppnas för att ovanstående ska bli verklighet. Vi önskar därmed att samverkan i Region Västernorrland sker med fokus på människors praktiska vardagsliv och behov.

Thérese Kårén, Centerpartiet Sollefteå

Kristoffer Svensson Sellin, Centerpartiet Sollefteå

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan