Annons

Annons

Annons

Etableringar på Hamreområdet

Insändare
Frågetecken kring flygbränslefabriken i Hamre borde rätas ut före uppstart

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Informationen om flygbränsleprojektet i Sollefteå är ännu mer än sparsam. Kommunen satsar dock miljoner på anskaffning av mark för ett projekt som är i sin linda. Projektet beräknas sysselsätta 100 personer och förbruka stora mängder elenergi och vedråvara. Det saknas dock ännu uppgifter om kvantiteter.

I april hölls en pressträff i Hamre där planerna på en flygbränslefabrik presenterades.

Bild: Emma Wallenius

Annons

När man börjar fundera på olika konsekvenser av detta projekt uppkommer en rad frågor. Till stor del handlar det om en storskalig penningrullning:

Vi kan läsa i Tidningen Ångermanland den 8 september att Uniper söker bidrag från samhället på 261 mkr till en förstudie. Andra elslukande projekt har erhållit stöd även för investering i anläggningar. Således fick Facebook 150 miljoner kronor för sin datacentral i Luleå. Om så blir fallet även i Hamre rullar några hundra miljoner ytterligare. Troligen får detta projekt även en reducerad energiskatt. Vi medborgare betalar 32 öre/KWh medan Facebook i Luleå betalar 0,6 öre/KWh. En sådan subvention kan i detta fall uppgå till flera hundra miljoner per år.

Annons

Sammantaget torde ett projekt av detta slag erhålla enorma subventioner av samhället. I de flesta fall redovisar de multinationella företag, som det här handlar om, dessutom ofta mycket blygsamma vinster i Sverige. Vilka olika former av subventioner kan detta projekt komma att åtnjuta?

Det finns dessutom en lång rad andra frågor såsom

• Hur stor mängd vedråvara krävs och varifrån kommer den?

• Finns det konkurrenter om vedråvaran?

• Hur skall spillvärmen från anläggningen tas till vara eller släppas ut?

• Vilka mängder fast avfall (aska) produceras och var skall den dumpas?

• Är det sannolikt att detta projekt kan konkurrera med alla andra elslukande projekt i Luleå, Boden, Skellefteå, Ö-vik, Ånge och Sundsvall? Elproduktionen från befintliga anläggningar i Norrland räcker inte till på långa vägar för alla dessa projekt. Skall svenska staten gripa in och prioritera projekten? Skall elproduktionen i Norrland öka och i så fall hur?

Annons

• I en bränslebristsituation – är flyget prioriterat före till exempel jordbruket?

Frågetecknen är många och dessa borde rätas ut innan projektet rullar igång på allvar. Involverade parter bör därför presentera en mer detaljerad redovisning lämpligen som ett besvarande av de olika frågor som listats här.

Monika Sundström, ordförande Nipakademin

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan