Annons

Annons

Annons

Härnösand

Insändare
Kärnkraften löser inte energiproblemen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Vi hoppas på kloka politiska ledare som vågar satsa på verkliga lösningar med energieffektivisering och förnybar energi här och nu" skriver Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen i Härnösand.

Bild: Ola Torkelsson

Annons

Många är idag oroliga för elbrist och höga elpriser. I Sverige exporterar vi el och har ändå ett nettoöverskott. Den dyra elen beror alltså inte på att det skulle saknas el i Sverige utan på att kraftöverföringen inte är tillräckligt utbyggd och att priserna höjs när efterfrågan på el ökar i Europa vilket i sin tur beror på kriget i Ukraina. Elen blir inte heller billigare om vi skulle bygga ut kärnkraften. Frankrike som har mest kärnkraft i Europa är också det land som har dyrast el. Förutom att det är oerhört kostsamt att bygga nya kärnkraftverk tar det alldeles för lång tid. En tid som vi inte har med tanke på klimatkrisen.

Annons

Det går betydligt snabbare och är mycket billigare samt klokare att förbättra kraftöverföringen i landet istället för att lägga pengar på subventioner till kärn- kraftsbolagen. Sverige har också mycket goda förutsättningar att ställa om till ett förnybart energisystem. Härnösand är till exempel en föregångare när det gäller solenergi.

Annons

Kärnkraften är farlig och dyr. Den skapar radioaktivt avfall som ska förvaras säkert i 100 000 år, vem kan garantera den säkerheten? Kärnkraften kan inte heller rädda klimatet. Uranbrytning, bränsleframställning och hantering orsakar stora koldioxidutsläpp. Enligt OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) skulle en fördubbling av kärnkraftskapaciteten i världen bara minska utsläppen med 4 procent.

Kriget i Ukraina har med tydlighet visat att kärnkraftverk kan bli en måltavla för terroristattacker. Kärnkraft och kärnvapen hänger dessutom ihop, av plutonium som bildas i reaktorerna kan man göra bomber, kärnkraft bidrar definitivt inte till fred i världen.

Små modulära kärnkraftverk är något många kärnkraftsförespråkare lyfter fram och hoppas på. Dessa små nya kärnkraftverk finns bara på ritbordet och som prototyper, det kan ta decennier innan de eventuellt kan byggas kommersiellt. Nytt och utbränt kärnbränsle skulle börja transporteras på våra landsvägar och kommande generationer får ännu mer farligt avfall att ta ansvar för.

Drömmen om ny kärnkraft sprids som vore den en lösning på klimathotet och kärnkraften ses som en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta öka vår energianvändning. Det är en kortsiktig politik som leder oss fel!

Vi hoppas på kloka politiska ledare som vågar satsa på verkliga lösningar med energieffektivisering och förnybar energi här och nu.

Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen i Härnösand

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan