Annons

Annons

Annons

Valet Ångermanland 2022

Insändare
V: Så kan regionen komma på fötter igen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Vänsterpartiet vill se 100 000 fler anställda i välfärden – det saknas idag allt för många händer för att skapa en bra arbetsmiljö och en trygg vård" skriver Nina Orefjärd (V) och Isabell Mixter (V).

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Du behövs på valdagen, din röst behövs både på region- och riksnivå om vi ska lösa vårdkrisen i Västernorrland!

Sedan 90-talet, under S-ledda och borgerliga regeringar, har resurserna till hälso- och sjukvården minskat och personalen har fått springa fortare. Idag finns det uppskattningsvis 76 miljarder mindre än år 2000 i sjukvården i hela landet. Resultatet ser vi nu.

En region som Västernorrland, med en stor andel äldre i befolkningen, stora avstånd och höga ohälsotal, har en högre kostnad för hälso- och sjukvården än andra regioner. Samtidigt har vi redan höga kommunalskatter. Det är inte rimligt att vi ska få sämre vård än på andra håll i landet. Samtidigt har de flesta regioner det tufft och bara ett fåtal regioner lyckas hålla sin budget. Därför behövs mer pengar till välfärden. Inte minst för att kunna säkerställa skäliga löner och arbetsvillkor för anställda.

Annons

Annons

De styrande partierna i regionen har under lång tid tagit beslut som förvärrat situationen:

Personal har sagts upp på grund av nedskärningar. Verksamheter har stängts och centraliserats för att spara pengar. Som svepskäl har man använt argumentet att det skulle vara sämre vård på ett mindre sjukhus (Sollefteå 2016-17 genomdrivet av S och MP). Nu senast 2021 genomdrev S+M och L borttagande av vårdplatser och sammanslagningar av avdelningar (till och med borttagande av en akutgeriatrisk avdelning!) på sjukhusen i länet.

Isabell Mixter är förstanamn på Vänsterpartiets riksdagslista i länet.

Bild: Eva Lena Olsson

Inget av detta har räddat ekonomin och följden har blivit att arbetsmiljön för personalen har blivit sämre och vårdplatserna färre med ökat antal överbeläggningar som följd. Även i primärvården är bristen på personal stor och patienter har svårt att få kontakt med sin vårdcentral. Personalen fortsätter att fly Region Västernorrland som arbetsgivare och i Sollefteå har osäkerheten fått det att accelerera. Till det har en kontrollmekanism som skapat stora administrativa bördor och kostnader tillskapats.

För att lösa vårdkrisen vill Vänsterpartiet i Region Västernorrland:

1. Tillföra mer pengar till hälso- och sjukvården vilken inbegriper både psykiatrin, sjukhusvården och primärvården. Verksamheterna ska ges rätt förutsättningar och vi ska ha tre akutsjukhus.

Annons

2. Satsa på personalen och säkerställa en ledningsstruktur där medarbetare och lokala chefer har större mandat.

Annons

3. Lyssna på vårdpersonalen och ser över onödiga administrativa sysslor. New public management med en enorm administration gynnar inte vården.

Nina Orefjärd är etta på Vänsterpartiets regionlista.

Bild: Ove Öst

Men det räcker inte! Staten behöver ta ansvar och ge regionerna bättre förutsättningar. Det är politikens ansvar och vi i Vänsterpartiet vill tillföra 70 miljarder till regioner och kommuner i hela Sverige. Vänsterpartiet vill se 100 000 fler anställda i välfärden – det saknas idag allt för många händer för att skapa en bra arbetsmiljö och en trygg vård.

Välfärden behöver stärkas och din trygghet är politikens ansvar.

Nina Orefjärd (V), förstanamn på regionlistan

Isabell Mixter (V), förstanamn på riksdagslistan

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan