Annons

Annons

Annons

Annons

Västernorrlands län

Insändare
Replik: Gårdsförsäljning av alkohol är en folkhälsofråga

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"All tidigare forskning visar att ökad tillgänglighet leder till ökad konsumtion och därigenom ökade skador" skriver Olle Häggström, distriktsordförande IOGT-NTO Mitt. Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån

Annons

■ Replik på insändaren "Gårdsförsäljning skapar mängder med arbetstillfällen".

I Tidningen Ångermanland den 1 juli har Johan Wester en insändare där han skriver lovsångens ord för gårdsförsäljning av alkohol. Vi har mötts tidigare såväl på insändarsidorna och i samtal och återigen kan konstateras att vi har olika syn och utgångspunkter. För Johan och Centerpartiet verkar gårdsförsäljning enbart handla om landsbygdsutveckling och sysselsättning. För mig och IOGT-NTO är frågorna kring alkohol och andra droger främst en folkhälsofråga. All tidigare forskning visar att ökad tillgänglighet leder till ökad konsumtion och därigenom ökade skador.

Annons

Annons

Från IOGT-NTO:s sida är vi definitivt inte övertygad att vi kan införa gårdsförsäljning av alkohol och behålla Systembolaget. IOGT-NTO anser att utredningens EU-rättsliga analys är ofullständig och i vissa delar inkorrekt. Betänkandet utgår ifrån att det skulle gå att ”backa tillbaka” om det skulle visa sig försvaga eller avskaffa monopolet. IOGT-NTO ifrågasätter denna analys.

I Johans insändare skriver han att ”den tillväxthämmande tillverkningsbegränsningen" som föreslås av utredningen måste bort. Enligt oss ytterligare ett hot mot Systembolaget. Johan lyfter även jämförelse med bryggerier, som är irrelevant. Inga bryggerier har direktförsäljning till konsument.

Antalet remisser som är positiv till gårdsförsäljning är fler, men riksdagen som beslutsfattare måste väga in helheten och inte bara räkna antalet remissvar. För oss är remissvar från Socialstyrelsen, Karolinska och Cancerfonden tungt vägande när det gäller folkhälsoaspekten.

Personligen är jag också engagerad i landsbygdsutvecklingsfrågor. Vi är överens om att vi skall behålla Systembolaget och ha en positiv landsbygdsutveckling. För mig gäller det utökning av gårdsförsäljning av många produkter men inte alkohol.

Debatten går vidare, och Johan och jag kan inte övertyga varandra eftersom vi har så olika utgångspunkter, men viktigt att tidningens läsare får en mer allsidig belysning.

Olle Häggström, distriktsordförande IOGT-NTO Mitt

Annons

Annons

Till toppen av sidan