Annons

Annons

Annons

Annons

Västernorrlands län

Insändare
MP: Helt fel att dra ner på vårdplatser

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Vare sig Sundsvalls eller Örnsköldsviks sjukhus fick bättre bemanning genom neddragningen av verksamheten i Sollefteå. Resultatet blev det motsatta" skriver företrädare för Miljöpartiet.

Bild: Mats Olsson

Annons

Vi som kandiderar för Miljöpartiet de gröna hoppas på väljarnas förtroende i valet i september. Men, vi ser att läget i sjukvården är så akut att vi redan nu vill ge er som styr förslag på åtgärder. Det här anser vi ska göras omgående:

- Höj lönerna för de underbetalda yrkeskategorierna i en strukturell höjning, utanför löneöversynen. Höjda löner är ett tydligt bevis på att arbetsgivaren anser att personalen är viktig för verksamheten.

- Använd de administrativa resurserna till att ta reda på vad som får personal att komma tillbaka.

- Använd dem också till att fråga de som fortfarande jobbar kvar; vad kan få dig att stanna?

- Använd svaren till att vidta de åtgärder som krävs för att bemanna organisationen.

Annons

- Flytta ut administrativ personal till att stötta enhetscheferna, så de kan ägna sig åt sitt ledarskap och sin organisation, istället för att använda sin tid till att försöka få tag i personal.

Annons

- Låt alla med sjukvårdsutbildning, som nu arbetar inom andra områden inom regionen, gå in och stötta verksamheterna, som de gjorde under coronapandemin.

Vi i Miljöpartiet anser att det är helt fel att göra som regionledningen gjort, att lägga ner verksamhet och dra ner på vårdplatser för att det inte går att bemanna organisationen. Det är ett stort misslyckande. Det är detsamma som att säga att vi inte tänker följa hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, arbetsmiljölagen. Att vi inte tänker ge en jämställd och likvärdig vård till alla.

Brist på personal var en av anledningarna för att dra ner på verksamheten i Sollefteå. Det sas att ingen ville jobba där. Det är fel, det finns de som vill jobba i Sollefteå. Om det finns förutsättningar för det. Förhoppningen från de som fattade besluten om neddragningen var att personalen som ”blev över” skulle flytta till Sundsvall eller Örnsköldsvik. Vad hände? Antingen bytte personalen jobb inom Sollefteåområdet, flyttade långt från Region Västernorrland, eller började som stafetter.

Vare sig Sundsvalls eller Örnsköldsviks sjukhus fick bättre bemanning genom neddragningen av verksamheten i Sollefteå. Resultatet blev det motsatta, personalen i Örnsköldsvik och Sundsvall fick många fler patienter att ta hand om, vilket gjorde att bristen på vårdplatser blivit ännu värre, att bristerna i patientsäkerheten och personalens arbetsmiljö blivit oacceptabel.

Annons

Annons

Att inte följa lagar och förordningar och därmed förvägra alla regioninvånare likvärdig vård accepterar vi inte. Om metoden att lägga ner verksamhet när det inte går att bemanna skulle genomföras konsekvent i hela landet, så är det nu dags att lägga ner Sundsvalls sjukhus liksom många flera sjukhus, eftersom de inte heller lyckas rekrytera personal.

Det är förstås helt fel. Det är dags att styra i en hållbar riktning. Det är dags att lyssna till personalen, att ge förutsättningar för en bra arbetsmiljö, att bli en bra arbetsgivare.

Läget är akut. Ni måste agera nu, anser vi i Miljöpartiet de gröna.

Kandidater för Miljöpartiet de gröna till Region Västernorrland:

Brita Wessinger, Knapp Britta Thyr, Olof Dahlberg, Carsten Brosjö, Marianne Melander.

Annons

Annons

Till toppen av sidan