Annons

Annons

Annons

Annons

Kramfors

Insändare
Inga godtagbara skäl för höjda elnätsavgifter

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Varken investeringsbehov eller höga elpriser är godtagbara skäl för att höja nätavgiften, anser insändarskribenten.

Bild: Terese Karlsson

Annons

Sedan våren 2020 har Eon höjt nätavgiften vid tre tillfällen. De två första med hänvisning till investeringar och den senaste motiverades med att de höga elpriserna gjorde nätförluster kostsamma för bolaget.

Medel för investeringar är ägarnas uppgift att lösa med egna eller lånade pengar. Önskar man få mig som abonnent med som finansiär får man ställa ut obligationer eller emittera aktier. Avgiftsvägen innebär att jag får betala moms och med framtida avgifter betala ränta på mina pengar som Eon investerat och kräver en internränta på kapitalet som ses som eget.

Annons

Annons

Beträffande den senaste höjningen med hänvisning till höga elpriser och därmed högre kostnader för nätförluster är inte heller det en godtagbar anledning, allra minst i ett elöverskottsområde som vi befinner oss i. Höjningen gjordes både av den fasta och rörliga delen vilket inte gör saken bättre. Den fasta delen som avser själva tillgången till nätet skapar inga förluster förrän det belastas. Den rörliga delen som är kopplad till förbrukning borde snarare hållas nere i ett överskottsområde. Kostnaderna för förlusterna ska förstås belasta elen och inte nätet.

De egentliga skälen torde vara helt andra och står att finna i den elektrifieringsambition som ska "rädda planeten" och göra oss till den första gröna välfärdsnationen. Där kostnaderna inte får visas där de hör hemma. Tidigare har vindkraftsproducenter själva fått ta kostnaderna för nätutbyggnaden i de fall befintligt nät inte haft kapacitet.

Med de etableringar som gjorts och planeras här i norr så hade priset på vindkraft som på egen bekostnad distribuerats till de delar av landet som har underskott knappast varit något att skryta med, än mindre om kostnaderna för balanskraft som krävs när det inte blåser fått tas där den hör hemma.

Att våra valda ombud i regering och riksdag har gjort upp med nätbolagen på de sätt som leder till ovan beskrivna förhållanden är oacceptabelt men jag kan också konstatera att de kontakter jag haft för att påtala förhållandet inte mötts av någon stor entusiasm. Ämnet har en släng av oberörbarhet.

Nils Nyholm

Annons

Annons

Till toppen av sidan