Annons

Annons

Annons

Annons

Härnösand

Insändare
Replik: M: Vi saknar inte visioner

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

■ Replik på insändaren ”Jag saknar politiska visioner för äldrevården” i Tidningen Ångermanland den 18 maj.

Moderaterna i Härnösand saknar inte visioner och vi ser den verklighet vi lever i. Vi har en växande andel äldre och den kommer enligt prognos att fortsätta öka till 2034. Vi har en av landets högsta skattesatser och vi är övertygade om att skattekronorna kan användas effektivare för att få en bättre, tryggare och säkrare vård i Härnösand kommun.

Annons

Moderaterna vill att personalen skall ha rätt vårdutbildning och som lägst undersköterskeutbildning. Vi vet att bristande kunskap i svenska språket gör att vårdtagaren inte kan göra sig förstådd och det leder till frustration och otrygghet. Men det skapar även missförstånd och kan även leda till bristande dokumentation. Moderaterna vill ta ansvar för att vår personal har den språkliga kompetens som behövs. Vi vill även att det ska finnas teckenspråkskunnig personal inom äldreomsorgen.

Annons

Vi vill att vår kommun ska erbjuda den bästa äldrevården i Sverige. En betydelsefull tillvaro kan innebära just de basala sakerna som Bert frågar om: att kunna välja vilken mat som hemtjänsten levererar, bibehålla sina kroppsliga funktioner för mer självständighet och att få vistas utomhus och få duscha när man själv önskar.

Vidare tycker vi moderater att vi ska organisera verksamheterna så att våra äldre får möta samma personal i största möjliga utsträckning. Vi vill satsa på personalen och ta vara på deras kunskap de har för verksamheterna.

Vi vet att vi troligen kommer att behöva fler boendeplatser och korttidsplatser. Vi moderater vill bygga ytterligare ett till äldreboende men vi ska låta externa företag bygga och driva det. Vi vet att privata företag har mycket att erbjuda för att tillmötesgå de önskemål och krav som dagens äldre har. Vardaga är ett sådant exempel som vi hade på Älandsgården och som blev Sveriges bästa demensboende 2015. Alla är vi olika och valfrihet att få välja hemtjänstutförare, boende och servicetjänster skall vara en självklarhet. Kvaliteten på omsorgen skall alltid ligga i det främsta rummet. Valfrihet vid sjukdom och vid ålderns höst är det vi vill erbjuda våra medborgare.

Moderaterna Härnösand

Eva-Clara Viklund

Margareta Tjärnlund

Rolf Larsson

Annons

Annons

Till toppen av sidan