Annons

Annons

Annons

Annons

Härnösand

Läsartext
Flottans män besökte kustbevakningen

Kustbevakningen har numera verksamhet på två ställen i Härnösand. Vid Skeppsbron finns kuststationen med 20 anställda och i polishuset är Härnösandskontoret placerat. En nyhet är att hela stationsbyggnaden kommer att byggas om. Anbud på arbetet är ute på marknaden för upphandling.

Detta är en läsartext.

Styrman Mattias Erlandsson informerar om vad kustbevakningsfartyget KVB 201 klarar av ute på havet. Deltagarna från Flottans män är från vänster Åke Jansson, Elon Löfkvist, Roger Karlström och Gunnar Bylund. Foto: Uno Gradin

Annons

En grupp medlemmar i Föreningen Flottans män i Härnösand fick vid ett studiebesök på onsdagen en intressant information om kustbevakningens verksamhet lokalt och på riksplanet. För informationen svarade Mattias Erlandsson och Micke Lindgren.

Stationens arbetsuppgifter är främst miljöräddning, sjöövervakning och krisberedskap. Inom åtta timmar efter larm skall bekämpning av oljeutsläpp ha påbörjats.

Annons

Annons

Verksamhetsområdet är kusen från länsgränsen mot Uppsala. och norrut till Haparanda.

Kustbevakningens fartyg KBV 201 återvänder i slutet av maj till hemmahamnen Härnösand efter ett halvår i Grekland. För tillfället finns fartyget på varv för bland annat ommålning och översyn.

- Klimatet i Medelhavet är tufft och fartyget har drabbats av en del rostangrepp, berättar Mattias Erlandsson. En ommålning har därför blivit nödvändig. Samtidigt sker översyn och underhållsåtgärder.

Efter en allmän information om vad kustbevakningen arbetar med och vilka resurser som finns följde ett besök på KBV202 som placerats i Härnösand i avvaktan på att KBV 201 återvänder.

KBV 201 har sju mans besättning och marschfarten är cirka 12 knop med topp vid cirka 20 knop. Längden är 52 meter och bredden 8,6 meter. Maskinen har en kapacitet på 7500 hästkrafter. Fartyget har fyra tankar för oljeupptagning på totalt cirka 100 ton. Deplacementet är 476 ton. Hon ingår i en serie på tre fartyg som alla är alla byggda vid varv i Karlskrona.

Uno Gradin

Näraskribent

Kustbevakningens fartyg KBV 202 är systerfartyg till KBV 201 som nu återvänder till Härnösand efter ett halvår i Grekland. Foto: Kustbevakningen

Annons

Annons

Till toppen av sidan