Annons

Annons

Annons

Annons

Hotellplanerna på Kanaludden i Härnösand

Insändare
Hotellet måste byta namn – alkohol och folkhälsa går inte ihop

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Vi oroar oss för att namnet Hernö Gin kommer att begränsa vilka aktörer som kan välja Härnösand för sina konferenser och möten" skriver tre företrädare för IOGT-NTO Härnösand. Skissbild: TM Konsult

Annons

Äntligen! Så kände många av oss när vi i veckan fick ta del av den glada nyheten att Härnösand ska få ett nytt hotell. Äntligen bättre möjligheter för turism, större kulturarrangemang och fler konferenser för stadens statliga och regionala myndigheter. Det lokala näringslivet gynnas genom fler besök i butiker, restauranger och caféer. Äntligen!

Trots allt det positiva med det nya hotellet kan vi inte släppa en molande känsla av att något är fel. Det handlar om namnet. Sverige har en stark lagstiftning kring marknadsföring av alkohol. Orsaken är de stora skadeverkningar som alkoholen orsakar. Varje år dör mellan 5 000 och 7 000 personer på grund av alkohol. Alkoholen kostar årligen samhället uppskattningsvis 101 miljarder kronor. Ett av de effektivaste sätten att begränsa de negativa effekterna är att minska reklamen för alkohol. Att döpa hotellet efter en 40-procentig spritsort riskerar att få rakt motsatt effekt. Vi oroar oss för att namnet Hernö Gin kommer att begränsa vilka aktörer som kan välja Härnösand för sina konferenser och möten. Hur skulle det se ut om Regionens folkhälsosamordnare bodde på gin-hotellet? Eller Polisen? Kriminalvården? Även för Härnösands kommun, med sin höga svansföring i arbetet mot våld i nära relationer blir det svårt att se hur man skulle kunna gynna en lokal som så tydligt marknadsför alkohol, som ökar såväl frekvens som intensitet i våldet.

Annons

Annons

I samband med att hotellet ska uppföras har Hernö Gin tecknat ett avtal med kommunen för att i många år driva simhallen. Här stöter vi på ett möjligtvis ännu större problem. Simhallen är en plats där fokus är på folkhälsa, idrott samt barn och unga. Kommunens egna verksamheter tar en central plats – alla barn i kommunen ska lära sig simma där genom skolans simundervisning. Simklubben har dagligen verksamhet för barn och unga. Året runt kommer många kommunmedborgare för att simma, gymma eller basta. Att koppla dessa aktiviteter till starksprit är mer än olämpligt. En tredjedel av alla personer som drunknar i Sverige har alkohol i blodet.

Enligt avtalet ska Hernö Gin Hotel dessutom förse Härnösands kommun med simlärare under idrottslektioner i simhallen. Är det verkligen lämpligt att ett alkoholföretag ska bedriva lagstadgad kommunal skolverksamhet? Vi tycker att det är helt befängt!

Barn och unga ska inte utsättas för alkoholreklam. Alkohol är ett av de största folhälsoproblemen i Sverige. Från idrottens perspektiv blir dessutom namnet ett stort problem. Om simhallens namn förknippas med Hernö Gin kommer inte anläggningen kunna användas som tävlingsanläggning, varken för barn och unga eller andra, vilket tidigare rättsfall visat.

Vi i IOGT-NTO Härnösand anser att hotellet måste få ett annat namn för att kunna bli det positiva tillskott i staden som alla hoppas på.

Anna Palmstierna Burenius, Maria Nilsson, Sofia Karlsson

Hotellet måste få ett namn som inte är kopplat till alkohol, skriver tre företrädare för IOGT-NTO. Skissbild: TM Konsult

Annons

Annons

Till toppen av sidan