Annons

Annons

Annons

Annons

Sofia Mirjamsdotter

ledare liberalEtableringar på Hamreområdet

Sofia Mirjamsdotter
Inget flygbränsle är hållbart – vi måste helt enkelt flyga mindre

Detta är en opinionstext.Tidningen Ångermanland har en oberoende liberal ledarsida samt en grundad på socialdemokratiska värderingar.

Bild: Jonny Dahlgren, Tony Persson, Robban Andersson

Annons

I takt med att klimatkrisen i världen blir allt mer påtaglig ökar också kraven på grön omställning. Dit hör elektrifiering av transporter genom elbilar, utbyggnad av järnväg och elektrifiering av vägar.

I Sverige är målet att senast 2045 ha noll nettoutsläpp och därefter gå mot minusutsläpp av växthusgaser som koldioxid och metan.

Än så länge går det inte så bra. Utsläppen ökar fortfarande globalt, samtidigt som värmerekorden avlöser varandra.

I Sverige har vi lyckats minska utsläppen något, men det är borträknat de utsläpp vi bidrar till genom importerade varor. Om dessa räknas in ligger vi svenskar inte särskilt bra till. Med det sagt: svensk energi är i stort sett klimatneutral och kommer främst från vatten, sol, vind eller kärnkraft.

Annons

De senaste åren har vi också sett en boom av den så kallade gröna industrin. I Norrbotten utvecklas kolfritt stål, en revolutionerande produkt som kan göra skillnad i industrin. Batterifabrik efter batterifabrik poppar upp för att snabba på skiftet från bensin- och dieseldrivna bilar till elbilar. Att producera bilbatterier i Sverige, där energin är förnybar, är såklart bra. Men alla bilbatterier produceras inte lika klimatvänligt, och det spelar också roll varifrån elen till uppladdningen av bilarna kommer.

Annons

Förra veckan avslöjades att en fabrik för produktion av hållbart flygbränsle, den första i sitt slag i världen, är på väg att etableras i Långsele.

Flyget är en sedan länge utpekad klimatbov. Visserligen står marktransporter för en betydligt större del av utsläppen än flyget, men omräknat per person och resa är flyget definitivt vinnare i utsläppsligan. Något måste göras. Det pågår försök med elektrifiering av flyget. Och inom kort kommer det att vara möjligt att resa med batteridrivna flygplan i mindre flygplan på korta sträckor.

Men att elektrifiera längre flygningar, som de mellan kontinenter, det är det ingen som riktigt tror kommer att hända, inte inom överskådlig tid. Något annat måste göras.

Eftersom det brådskar är det nog riktigt att testa allt samtidigt. Varje åtgärd som kan minska vårt fossilberoende bör prövas och utvecklas. Men det är att lura oss själva att tro att det flygbränsle som ska produceras i Långsele är hållbart.

Det tillverkas genom en mix av vätgas och biomassa. Vätgastillverkning är energikrävande å ena sidan, men helt utsläppsfritt å den andra. Avgaserna från vätgas består av ren vattenånga.

Annons

Biomassa däremot är inte nödvändigtvis bättre än diesel. Så länge den produceras av restprodukter från skog och annat biologiskt avfall är den klimatvänlig att producera, men utsläppen vid förbränning är helt jämförbar med fossila bränslen.

Annons

Och sett till de enorma mängder biomassa som kommer att behövas om den ska ersätta oljan blir det en svår ekvation, då biomassa efterfrågas av många till väldigt många olika användningsområden. Skogen behövs också till så mycket mer än bränsle. Även restprodukter från skog kan användas till annat än uppeldning.

Och även om skog är förnybart, så växer den långsamt. Om den ska fylla sin funktion som koldioxidsänka – alltså att ta upp koldioxid som annars skulle pysa ut i atmosfären – behöver den väldigt många år på sig att växa. Den skog som planteras idag bör få stå betydligt längre än den tid vi har på oss att stoppa den globala uppvärmningen.

Jorden har en begränsad yta, som ska räcka till både matproduktion och skog. Vi har heller inte bara den globala uppvärmningen att ta hänsyn till, utan även ekosystem och biologisk mångfald. Resurserna, även de förnybara, är begränsade.

Så även om elbilar, biogas och "hållbart" flygbränsle kan hjälpa till att hålla tillbaks uppvärmningen måste vi inse att det inte räcker. Köra mindre bil. Flyga mindre. Resa mindre, helt enkelt.

Till att börja med borde en flygbiljett vara betydligt dyrare än den är idag, för att betala vad det verkligen kostar. Flygbränsle borde beskattas, högt. Detta oavsett om den är fossil eller förnybar. Idag är det skattebefriat. Det är faktiskt helt otroligt.

Annons

Annons

Till toppen av sidan