Annons

Annons

Annons

Annons

Västernorrlands län

Insändare
Replik: Resurserna räcker inte till för både SPOT-team och fem vårdavdelningar

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Vi behöver göra ett vägval. Våra resurser räcker inte till för att både starta ytterligare ett SPOT-team i länet och behålla fem vårdavdelningar" skriver Kristina Mårtensson i en replik.

Bild: Ove Öst

Annons

Replik på insändaren ”22 läkare: Bra med SPOT – men avvakta med neddragningen av vårdplatser” i Tidningen Ångermanland den 25 april.

Ni riktar ert brev till politiker, men som ansvarig chef för psykiatrin vill jag ändå ge min bild.

Annons

Annons

Vi behöver göra ett vägval. Våra resurser räcker inte till för att både starta ytterligare ett SPOT-team i länet och behålla fem vårdavdelningar.

Vi har förbättrat vår tillgänglighet till den psykiatriska öppenvården, men klarar inte att hålla vårdgarantin. SPOT-teamet kan stödja och hjälpa betydligt fler patienter under en tidsperiod jämfört med hur många patienter ett ”arbetslag” på en avdelning kan ta hand om.

Under 2021 minskade psykiatrin i länet antalet vårdplatser från 78 till 65 när avdelningen i Örnsköldsvik omvandlades till ett mobilt SPOT-team. Trots det har vi fortfarande ett relativt högt antal vårdplatser i förhållande till befolkningsmängden. Vi hamnar nu på nionde plats i landet jämfört med föregående år då vi låg på andra plats.

Vi är också den region i landet som har lagt den största andelen (cirka 70 procent) av våra befintliga resurser på heldygnsvården, som i alla avseenden är den dyraste vårdformen.

Inneliggande sjukhusvård bör vara en tillfällig åtgärd. Den psykiatriska vården måste i stället i huvudsak vara öppenvårdsbaserad och inriktad på långsiktiga insatser som bidrar till att patienten kan leva ett bra liv, ha en trygg livssituation med meningsfullt innehåll och goda relationer.

Gällande överföringen av fem platser från vuxenpsykiatrin till barn- och ungdomspsykiatrin så är det en nödvändig förändring. Barn som behöver slutenvård ska inte behöva blandas med vuxna.

Annons

Det kan vi säkerställa bättre genom att fastställa ett antal vårdplatser för barn och unga.

Annons

Vi kommer med all sannolikhet alltid att behöva tillgång till psykiatriska vårdplatser. Den långsiktiga vården behöver dock ha sin tyngdpunkt utanför sjukhusvården – nära patienten, dennes hem och anhöriga.

Kristina Mårtensson, områdesdirektör länssjukvårdsområde psykiatri och habilitering, Region Västernorrland

Annons

Annons

Till toppen av sidan