Annons

Annons

Annons

Annons

Härnösand

Insändare
Replik: Det finns ingen munkavle om Hemab

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Beskrivningen att det socialdemokratiska partiet beordrat kommunfullmäktigeledamöter med munkavle är felaktig" skriver Johan Nilsson (S).

Bild: Agnes Kågström

Annons

Replik på insändaren "Hanteringen av Hemab får mig att tappa tron på demokratin".

En insändarskribent beskriver ett fullmäktige belagt med munkavle och att jag har en annan hållning till frågan om arbetsmiljön på Hemab än mina partikamrater.

Annons

Annons

Det är sant att jag ville visa att det ryms fler perspektiv och förhållningssätt kring det som framkommit om Hemab och jag står för att jag tycker att informationen från ledning och styrelse lämnat övrigt att önska. Det är är en inställning som delas av många socialdemokrater.

Beskrivningen att det socialdemokratiska partiet beordrat munkavle är däremot felaktig. Det mail som skickades ut av Socialdemokraternas gruppledare och som omskrivits på ledarsidan, var följden av en diskussion och överenskommelse tillsammans med de andra partierna i majoritetsgruppen. Bakgrunden är att det har uttryckts både hat och hot mot personer i Hemabs ledning och att man ville undvika en diskussion i kommunfullmäktige som riskerade att bli osaklig – när fokus skulle ligga på årsberättelsen. I efterhand kan man konstatera att det gav helt fel signaler. Dels passar det in i beskrivningen av det finns problem som inte får komma i ljuset; dels har det lett till antydningar om att förtroendevalda i kommunen är personer som skulle låta sig tystas. Så går det inte till.

På samma sätt motsätter jag mig bilden av en utbredd tystnadskultur eller ett diktatoriskt styrt parti. Att man kan uppleva det så är mycket allvarligt och något som partiet behöver ta med sig i både den fortsatta interna dialogen och i hur vi kommunicerar i media. Min egen upplevelse är att jag bemötts med dialog och respekt även när jag varit oense med andra i ledande positioner i fråga om Hemab. För mig är det viktigt att också den bilden kommer fram.

Annons

Annons

Samtidigt är jag säker på att vi kan bättre. Vi väntar nu på resultatet av arbetsmiljöundersökningen på Hemab och vilka åtgärder som följer av den. Min uppfattning är som tidigare - att det är frågor som behöver fortsätta att ställas till bolagets ledning och styrelse.

Johan Nilsson (S), ledamot Härnösands kommunfullmäktige

Annons

Annons

Till toppen av sidan