Annons

Annons

Annons

Annons

Västernorrlands län

Insändare
22 läkare: Bra med SPOT – men avvakta med neddragningen av vårdplatser

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Läkargruppen i länet är positiva till SPOT. Beläggningsgraden på nuvarande avdelningar är dock redan över vad Sveriges läkarförbund rekommenderar, och vi ser både patient- och arbetsmiljörisker med den stora neddragningen av vårdplatser, skriver debattförfattarna.

Bild: Ove Öst

Annons

Öppet brev till politiker i regionfullmäktige.

När det stora besparingskravet från politiker kom via hälso- och sjukvårdsledningen 2020 sade man att psykiatrin inte behövde göra nedskärningar. I stället skulle vi göra resursoptimeringar som inkluderar utbudsförändringar.

Klinikens budget sades vara för stor i slutenvården jämfört med öppenvården. I regionen finns det som ett led i det en planering att starta ett specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT) även i Sundsvall/Härnösand. Det ska beslutas om detta politiskt i regionfullmäktige i april, och såsom förslaget är utformat menar man att man måste dra ned på vårdplatser för att få resurser till teamet. Planen är att dra ned 14 vårdplatser (21 procent), varav 5 blir fastställda till BUP. Att BUP får 5 platser från vuxenpsykiatrin torde inte vara en del av en resursoptimering för vuxenpsykiatrin.

Annons

Annons

Läkargruppen i länet är positiva till SPOT. Beläggningsgraden på nuvarande avdelningar är dock redan över vad Sveriges läkarförbund rekommenderar, och vi ser både patient- och arbetsmiljörisker med den stora neddragningen av vårdplatser.

Därför skulle vi vilja att man i ett första steg startar SPOT, för att se om behovet av vårdplatser faktiskt minskar. Alternativt att man gör en mindre neddragning av platser. Vi vill inte hamna i det läget att patientsäkerheten eller arbetsmiljön försämras på samma sätt som på många andra kliniker.

Det finns en gräns för hur få vårdplatser man kan ha och vi befarar att vi går över den gränsen med dessa neddragningar. Det skulle innebära att vår klinik är en av de kliniker som har minst antal psykiatriska vårdplatser, om inte minst, i Sverige.

Läkare psykiatriska kliniken Västernorrland:

Apostolos Stavridis, specialistläkare, Alya Hamza, vik ul, Irina-Ivanovna Paraico, överläkare, Piotr Lubon, ST-läkare, Jill Taube, överläkare, Ingrid Bergman Stavlid, överläkare, Josefine Forssell, överläkare, Agnieszka Radziewinska, överläkare, Paula Puke, ST-läkare, Karolina Wardas, ST-läkare, Magnus Sjögren, överläkare, Tsampikos Symiakos, överläkare, Anna Palmstierna Burenius, ST-läkare, Anna Grönlund, överläkare, Fredrik Kragsbjerg, vik ul, Karina Huczynska, ST-läkare, Anna Bohlin, ST-läkare, Marianne Melander, överläkare, Jennie Eriksson, ST-läkare, Göran Bolin, överläkare, Hanna Karlsson, ST-läkare, Barbara Hodinka, överläkare

Annons

Annons

Till toppen av sidan