Annons

Annons

Annons

Annons

Härnösand

Läsartext
Strömmingsbristen på hett årsmöte

Den katastrofala bristen på strömming i Bottenhavet och yrkesfiskets svåra situation. Det blev heta diskussionsämnen vid årsmötet med Härnösands nya fiskareförening på torsdagen.

Detta är en läsartext.

En av dem som var flitigast på talarlistan var yrkesfiskaren Hans Frölander från Bondhamn, söder om Härnösand.

- Situationen för yrkesfisket är katastrofal, påpekade Frölander. Det är jättetrålare som kör dygnet runt och plockar upp det mesta av den strömming som finns att tillgå. Fångsten blir sedan fiskmjöl i foderfabriker. Vi som lever på fisket har inte en chans att hänga med. Bristen har bland annat resulterat i att salterierna inte har kunnat få tillräckligt med strömming till surströmmingsproduktionen.

Annons

Annons

Årsmötet beslöt begära att Havs- och vattenmyndigheten utför en noggrann inventering av strömmingsbeståndet i Bottenhavet och att fisk från området inte får användas för framställning av foder, fiskmjöl eller som minkmat

Kassören Björn Stark föredrog ett svar föreningen fått från Havs- och vattenmyndigheten på en skrivelse 211003 om problemen med trålfisket efter strömming i Bottenhavet.

I skrivelsen påpekas att myndigheten tar föreningens rapporter och iaktagelser på stort allvar. ”Vi delar fullt era synpunkter att det är av yttersta vikt att forskningen och förvaltningen får tydligt grepp om lokala bestånd, var dessa finns och hur de interagerar och vem som fiskar på olika komponenter av strömming. Den kunskapen behövs för att förbättra den regionala förvaltningen både nationellt och internationellt”.

Föreningen fick vid årsmötet en ny ordförande. Den mångårige ordföranden Bengt Lundgren valde att avgå på grund av hälsoskäl. Ny ordförande blev Stig Olof Norberg.

Förnyat förtroende i styrelsen fick kassören Björn Stark och sekreteraren Uno Gradin samt ledamoten Bertil Lundgren. Stefan Keijser nyvaldes som styrelseledamot. Harald Modig omvaldes som revisor.

Uno Gradin

Näraskribent

Annons

Annons

Till toppen av sidan