Annons

Annons

Annons

Hotellplanerna på Kanaludden i Härnösand

Insändare
Begrav Härnösands stillastående hotellprojekt – det hindrar utvecklingen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

" Det kraftlösa, penning- och resursslukande hotellprojektet hindrar nya kreativa verklighetsförankrade projekt att utvecklas", menar insändarskribenterna.

Bild: Hanna Persson

Annons

2006 började Härnösands kommun arbetet med att möjliggöra ett hotellbygge på en omöjlig tomt på Kanaludden. Arbetet går nu in på sitt 17:e år!

Hösten 2019 fastställde Mark- och miljööverdomstolen kommunfullmäktiges beslut om ny detaljplan som antogs i november 2016. Domstolen angav i beslutsskälen att riksintresset för kulturmiljö kommer att skadas genom föreslaget hotellbygge men att skadan inte bedömdes vara påtaglig. Domstolen gav därför klartecken för hotellbygget.

Bygglov finns för ett projekterat hotell.

I media har man till leda kunnat läsa att allt är nu klart och hotellet kommer att byggas. Kommunen köper dyra annonsplatser för att marknadsföra hotellet. Så, vad är problemet? Varför byggs inte hotellet?

Annons

Vår uppfattning är att planerna stupat på finansieringen. Den lilla grupp som tagit initiativet till hotellbygget har tagit för givet att finansieringen skulle lösas.

Annons

Skiss över hotellet på Kanaludden.

Några fakta. Enligt uppgifter som Tidningen Ångermanland publicerat är hotellbygget kostnadsberäknat till 125 miljoner kronor. Vår beräkning av kostnaden för att uppföra ett hotell på Kanaludden med cirka 8 000 kvm bruttoarea uppgår snarare till cirka 350 miljoner, alltså 280 procent högre.

Hotellbranschen är en av de verksamheter som idag är mest riskfyllda. Många hotell dras med stora ekonomiska problem och konkurserna har varit omfattande. Sannolikheten för att någon investerare skulle gå in med kapital med risk att förlora stor del av kapitalet vid en konkurs måste bedömas vara i det närmaste obefintlig. Investerare och banker har en aversion mot högt risktagande, så finansieringsdörrarna är stängda.

Kommunens utvecklingskostnader för hotellbygget ligger i dag sannolikt på minst 50 miljoner kronor medräknat interna kostnader. Ytterligare miljoner pumpas in i omfattande ledningsarbeten för ett hotell som, enligt vår mening, aldrig kommer att byggas.

Projektet har fått ett löjets skimmer över sig.

Ledningen för Härnösands kommun bär hela ansvaret för att ha baxat ett i grunden riskfyllt projekt i knät på Hernö Gin Hotell AB. Projektet ligger nu i en återvändsgränd. Det kraftlösa, penning- och resursslukande hotellprojektet hindrar nya kreativa verklighetsförankrade projekt att utvecklas.

Annons

Annons

Genom ett blomstrande näringsliv byggs hotell på egna kommersiella villkor där det finns naturliga förutsättningar – hotell på Kanaludden kvalificerar sig inte här.

Lägg korten på bordet! Inse fakta!

Begrav hotellprojektet en gång för alla och lägg alla resurser på kommunens kärnverksamheter vård, skola, omsorg och på att utveckla näringslivet.

Curt Andersson, fd exploateringschef Härnösands kommun

Svante Blomqvist, arkitekt, SAR

Lars-Erik Eriksson, civ ing/fastighetsekonom

Uno Gradin, ordf. Föreningen Utveckla Härnösand

Nils-Erik Helsing, tidigare vd Härnösandshus AB

Evert Ljungström, tidigare ordf. i Byggnadsnämnden Härnösands kommun

Karl Spets, arkitekt, SAR

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan