Annons

Annons

Annons

Annons

Sollefteå får nytt regemente

Insändare
I21 stärker Sveriges militära förmåga– och täpper igen en lucka i försvaret

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Johannes Sjödin

Annons

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har försämrats över tid. Försämringen är en följd av Rysslands agerande i Georgien 2008, den illegala annekteringen av Krim 2014, aggressionen i östra Ukraina och nu senast den militära upptrappningen som just nu sker runt Ukrainas gräns.

Nu skärps läget ytterligare. Rysslands ökande konfrontativa retorik och militära aktiviteter är mycket oroande. Ryssland ställer krav som går i strid mot den sedan länge befästa europeiska säkerhetsordningen att stater har rätt att göra sina egna säkerhetspolitiska val. Detta är en oacceptabel utveckling.

De utmaningar med försämrad säkerhetspolitisk situation som beskrivs i de svenska försvarsbesluten 2015 och 2020 är tyvärr nu en realitet. Sedan regeringen tillträdde 2014 har inriktningen varit ökad nationell försvarsförmåga och fördjupade internationella försvarssamarbeten. Under perioden 2014 – 2025 sker det en drygt 80-procentig ökning av försvarsanslagen. Värnplikten har återaktiverats med målet att nå 8 000 värnpliktiga per år 2025.

Annons

Annons

Nu tar vi ytterligare ett steg i arbetet med att stärka Sveriges försvarsförmåga genom återinrättandet av Västernorrlands regemente I 21 här i Sollefteå. Regementet som även omfattar utbildningsdetachementet Jämtlands fältjägarkår i Östersund ingår som en del i den största satsningen på försvaret sedan 1950-talet och kommer att omfatta cirka 150 militär och civil personal. Inledningsvis kommer ungefär 100 värnpliktiga årligen att utbildas i Sollefteå och Östersund för att succesivt öka upp mot cirka 250. De värnpliktiga kommer till en armé som nu utrustas med modern materiel i form av artilleri, granatkastare, pansarvärnsrobotar, nya eldhandvapen, digitaliserade ledningssystem, nya fordonssystem och soldatutrustning.

Sedan avvecklingarna av Västernorrlands regemente och Jämtlands fältjägarregemente har en stor del av Sveriges yta närmast varit helt utan permanent militär närvaro. Under den här tiden har hemvärnet fortsatt göra viktiga insatser men faktum kvarstår att en betydande lucka har skapats i försvaret av Sverige. Med återetableringen av I 21 stärker vi Sveriges militära förmåga också i Sveriges geografiska mitt och förbättra förutsättningarna för vårt samarbete med internationella parters.

Västernorrlands regemente har många viktiga uppgifter framför sig men ytterst handlar det om försvaret av Sverige, vårt sätt att leva och våra värderingar. Vi vet att ni är redo att axla det här ansvaret och förbandet ska veta att ni har regeringen och kommunens fulla stöd bakom er.

Bild: Anders Wiklund, Emma Wallenius, TT

Magdalena Andersson (S), statsminister

Peter Hultqvist (S), försvarsminister

Åsa Sjödén (S), oppositionsråd

Annons

Annons

Till toppen av sidan