Annons

Annons

Annons

Insändare
Stoppa vindkraftsutbyggnaden – fler snurror ger högre elpriser

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Vi går från ett system som var gjort för att matcha samhällets behov av el till en situation där hela samhället, inklusive annan elproduktion, ska anpassas till att gynna en enda typ av produktion", skriver insändarskribenten Per Fahlén.

Bild: Gunnar Stattin

Annons

Raseringen av det svenska elsystemet är obegriplig! Med slagordet ”100 procent förnybart” avvecklas kärnkraften och istället ska det byggas ofantliga mängder vindkraft. Inte ens de som förespråkar ”förnybart” verkar veta vad det är, vilka konsekvenser det får eller ha någon plan för hur det ska leda till en fungerande elförsörjning. Politiker kan påstå vad som helst men Konsumentverket tillåter inte marknadsföring med odefinierade, förskönande begrepp som ”förnybart”, ”hållbart” med mera; de är bara ägnade att vilseleda konsumenten.

Politiker, ledarskribenter med flera upprepar ”att vi måste ställa om”. Men varför måste vi ställa om till något som är oerhört mycket sämre än det vi haft! I jämförelse med kärnkraft innebär satsningen på vindkraft flerfaldigt ökade koldioxidutsläpp (klimatsmart?), tiopotenser av ökad användning av icke-förnybara resurser (förnybart?), tiofaldigt försämrad hållbarhet (hållbart?), ett komplicerat och dys-funktionellt elsystem, kraftigt höjda elkostnader, ödelagd livsmiljö för människor, fåglar och djur samt utarmad demokrati och rättssäkerhet. Vi går från ett system som var gjort för att matcha samhällets behov av el till en situation där hela samhället, inklusive annan elproduktion, ska anpassas till att gynna en enda typ av produktion. Vindkraft är inte en lösning, den är ett problem!

Annons

Annons

Svensk kärnkraft byggdes ut till mer än 60 TWh/år på 10 år (effekttäckning över 90 procent). Industriell vindkraft har byggts i 30 år och når bara 20 TWh/år (effekttäckning nära 0). Det tar 20-30 år att bygga den nätkapacitet som vindkraften kräver. Korea har byggt 24 reaktorer på en mediantid av 4,5 år. De svenska reaktorerna har varit oerhört lönsamma för samhället. Men politikerna stänger fungerande, nyrenoverade reaktorer av ideologiska skäl. Kapitalförstöringen är enorm, hittills mellan 500-1000 miljarder. Nybyggd koreansk kärnkraft har en ”overnight cost” per kWh som är 5-10 gånger lägre än vindkraft och vindkraftens kostnader bara ökar. En studie visar att vindkraft med ett marknadsvärde av 0,16 kr/kWh har kostat 1,15 respektive 1,92 kr/kWh att producera (land- och havsbaserad vind-kraft).

Ju mer vindkraft som byggs desto sämre blir dess ekonomi och desto högre blir elkostnaderna

Vattenfall har tjänat stort på kärnkraft och förlorat stort på vindkraft. Kommuner har förlorat miljarder på egen vindkraft (Umeå, Karlstad, Gävle, Eskilstuna, Skellefteå, Dorotea…) och de försöker att så fort som möjligt bli av med sina innehav. Havsnäs i Jämtland, som när det byggdes var Europas största landbaserade vind-industriområde, har gått med förlust alla år utom ett (2020 var det -160 miljoner). Ju mer vindkraft som byggs desto sämre blir dess ekonomi och desto högre blir elkostnaderna.

Per Fahlén, professor emeritus (energi & miljö, Chalmers)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan