Annons

Annons

Annons

Annons

Härnösand

Läsartext
Strömmingsbristen – hett ämne på årsmöte

Detta är en läsartext.

Yrkesfiskaren Hans Frölander kräver snabba åtgärder för att räffa yrkesfisket längs Nollandskusten Foto: Uno Gradin

Annons

Den katastrofala bristen på strömming i Bottenhavet och yrkesfiskets svåra situation. Det blev heta diskussionsämnen vid årsmötet med Härnösands nya fiskareförening på torsdagen.

En av dem som var flitigast på talarlistan var yrkesfiskaren Hans Frölander från Bondhamn, söder om Härnösand.

- Situationen för yrkesfisket är katastrofal, påpekade Frölander. Det är jättetrålare som kör dygnet runt och plockar upp det mesta av den strömming som finns att tillgå. Fångsten blir sedan fiskmjöl i foderfabriker. Vi som lever på fisket har inte en chans att hänga med. Bristen har bland annat resulterat i att salterierna inte har kunnat få tillräckligt med strömming till surströmmingsproduktionen.

Annons

Annons

Även föreningens kassör, Björn Stark instämde i beskrivningen av situationen, liksom flera andra av medlemmarna.

Årsmötet beslöt skicka ett skarpt uttalande till Havs- och vattenmyndigheten i syfte att åstadkomma en förändring av yrkesfiskets ohållbara situation.

Föreningens ordförande Bengt Lundgren omvaldes vid årsmötet. Förnyat förtroende fick även sekreteraren Uno Gradin och kassören Björn Stark.

Ledamöterna Bertil Lundgren och Stig Olof Norberg omvaldes liksom revisorn Harald Modig. Ny revisor blev Christer Wiklund.

Uno Gradin

Näraskribent

Annons

Annons

Till toppen av sidan