Annons

Annons

Annons

Annons

Kampen om batterijätten

Insändare
INSÄNDARE: ETT enat Västernorrland välkomnar Northvolt och Volvo Cars

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Tony Persson, Gunnar Stattin, Johannes Sjödin

Annons

Tillsammans är vi starka och skapar hållbar utveckling i Västernorrland. Vi, Region Västernorrland och länsstyrelsen, har med länets kommuner, Mittuniversitetet, näringsliv och flera organisationer en färdplan i vår regionala utvecklingsstrategi där vi enats om visionen ETT Västernorrland med handlingskraft, livskraft och naturkraft.

Den kraften ser vi i det initiativ som Sundsvallsregionen tagit för att konkurrera om det som kan bli den största industrisatsningen i länet någonsin. Om några veckor överlämnas ett bud till Northvolt och Volvo Cars som kan leda till tusentals nya jobb spridda över hela regionen, oavsett var exakt i länet en eventuell etablering av den nya batterifabriken sker. Studier visar att nyttan av verksamheter och dess investeringar inte bara gynnar en viss bransch eller den plats som etableringen sker på. Det blir spridningseffekter som gynnar samhället genom att nya leverantörskedjor bildas, underentreprenörer etableras, infrastrukturinvesteringar påskyndas och mer myndighetsutövning görs.

Annons

Annons

Så förutom nya industrijobb ger en etablering av den här storleken även jobb i andra branscher. Nya länsinvånare kommer behövas för att fylla kompetensbrister och det tjänsteutbud som etableringen innebär. Ökad befolkning ger ökad skattekraft till utvecklad service, skola, vård, omsorg och kommunikationer.

Vi regionala aktörer är förberedda med kunskap om hur vi bäst tar till vara den potential som Northvolt och Volvo Cars etablering skulle innebära för länet. Länsövergripande kunskapsunderlag, program och strategier är bra verktyg för oss i arbetet med att ge förutsättningar för näringslivet att öka sin konkurrenskraft och omställningsförmåga.

Västernorrlands samverkan, mixen av branscher, myndigheter och forskning genom Mittuniversitet gör att vi har tillgång till kompetens, utveckling och innovation. Kommunerna har god tillgång till mark för industrietableringar av olika slag. En tradition av exporterande industri med bra infrastruktur och kommunikationer som nu rustas med planerade investeringar i nord-sydlig och öst-västlig riktning för väg, järnväg och sjöfart. Som storproducent av förnybar el såsom vind- och vattenkraft vill vi vara en viktig del i hållbarhetsarbetet och i övergången till ett fossilfritt samhälle.

Northvolts och Volvo Cars verksamhet att möjliggöra fossilfria transporter passar därför väl in. Vi har en gynnsam position och hög kapacitet inom elområdet, till skillnad mot andra län som i prognoser visar på brist. Etablering av elintensiva anläggningar lämpar sig därför bra. Konkurrensen om den här industrietableringen är stor, inom och utom Sveriges gränser. Vi kan dock konstatera att Sundsvallsregionen och Västernorrland har ett konkurrenskraftigt erbjudande till Northvolt och Volvo Cars för en framtida etablering. Vi är hoppfulla, både när det gäller den här satsningen och andra etableringar. Tillsammans är vi starka.

Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande Region Västernorrland

Berit Högman, Landshövding för Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland

Annons

Annons

Till toppen av sidan