Annons

Annons

Annons

Stora besparingar på Sollefteå sjukhus

Insändare
INSÄNDARE: (SJVP): Kollar man fakta finns inga skäl att slopa respiratorvård i Sollefteå

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Pia Lundin, SJVP, är kritisk till regionens besparingsförslag.

Bild: Shanelle Nordgren

Annons

Inte ens de högsta cheferna för Region Västernorrland påstår att man skulle spara stora pengar genom att lägga ner respiratorvården i Sollefteå. Avdelningen blir ju enligt ”sparplanen” kvar med i princip samma bemanning och uppdrag förutom att de svårast sjuka ska transporteras någon annanstans. Då blir det inga besparingar utan bara ökade transportkostnader.

Istället har man valt ”patientsäkerhet” som huvudargument. IVA-personal i Sollefteå fick ett hårt slag i maggropen när hälso- och sjukvårdsdirektören på presskonferensen den 8 mars hävdade att ”det är en kraftigt ökad mortalitet i Sollefteå enligt den utredning jag tagit del av”.

I utredningen säger konsulterna att länets samtliga intensivvårdsavdelningar enligt Svenskt Intensivvårdsregister (SIR) har en överdödlighet jämfört med rikssnittet hos respiratorvårdade patienter i riket. Sollefteå har de sämsta resultatet och därför bör beslut tas om att dessa patienter flyttas till Örnsköldsvik som har ett litet patientantal.

Annons

Annons

Här drar konsulterna långtgående slutsatser av tre värden i ett register utan att kvalitetssäkra dessa data! Kvalitetssäkring kräver som minst en journalgranskning.

En viktig parameter är kvaliteten och bortfallet av indata i SIR. Antalet kompletta registreringar är låga i Sollefteå vilket vanligtvis medför ett missvisande dåligt resultat eftersom bortfall av värden tolkas som normalvärden i registret. Det finns många faktorer att ta hänsyn till innan slutsatser kan dras vid en jämförelse.

Om man trots den uppenbara kvalitetsbristen jämför alla sjukhus i de fyra nordligaste länen för respiratorpatienter under perioden 2017 till 2021 så finner man att:

För de patienter som får hela sin intensivvårdstid på ett och samma sjukhus ligger länets siffror på en helt normal nivå där Sollefteå och Sundsvall intar en mittenplacering.

När det gäller patienter som avlider ligger Sollefteås siffor på en mittenplacering tillsammans med Umeå.

Däremot så hade de tio patienter som flyttats från Sollefteå till en annan IVA-avdelning i respirator en hög överdödlighet - på hela 58 procent. Ändå föreslår man med berått mod att alla som behöver respiratorvård ska flyttas!

Konsulterna hänvisar till ett rikssnitt i SIR när det gäller dödlighet. 70 procent av alla intensivvårdsavdelningar i riket klarade inte det värdet under den period som konsulterna valt. Universitetssjukhuset i Lund ligger sämst till.

Vid regionledningens pressträff den 8 mars hävdade hälso- och sjukvårdsdirektören att IVA i Sollefteå bara behandlade 20 respiratorpatienter per år. Men under den tidsperiod som de inhyrda konsulterna talat om så vårdades där i genomsnitt 195 intensivvårdskrävande patienter per år varav 76 som var i behov av avancerad andningshjälp plus förutom de nyopererade patienterna 485 andra patienter som krävde övervakning.

Annons

Annons

Det finns alltså inga skäl för att flytta respiratorvården från Sollefteå. Lyckligtvis finns det tid kvar för regionens politiker att ta till sig detta faktum.

Pia Lundin Specialistsjuksköterska, Oppositionsråd Sjukvårdspartiet Västernorrland

SVAR DIREKT:

Varje diskussion om åtgärder måste ta sin utgångspunkt i Region Västernorrlands ekonomi. Det ackumulerade underskottet närmar sig en halv miljard kronor och något måste göras. Alla verksamheter och alla sjukhus behöver bidra. Detta är fortfarande förslag som vi arbetar med.

Kurt Pettersson, Petra Lindstedt och Anders Setterqvist bemöter kritiken från Pia Lundin.

Bild: Gunnar Stattin, Ove Öst

Intensivvården i Sollefteå planeras inte läggas ned utan görs om till vad som kallas IMA, intermediär avdelning. Antal vårdplatser på IVA och HIA, hjärtintensiven, planeras gå från åtta till fem. Det gör att personaltätheten kan minskas och ge en beräknad kostnadsreducering på 5,8 miljoner kronor per år. Och ja, det kommer också att innebära vissa transportkostnader.

De flesta patienter som behöver någon form av IVA-vård kommer att fortsätta få det i Sollefteå. Undantaget är de relativt få fall som behöver respiratorbehandling. I Sollefteå behandlas varje år ungefär 24 patienter i respirator. De 195 patienter och de 76 i behov av avancerad andningshjälp du skriver om är alltså inte samma sak som patienter i behov av respiratorbehandling.

Annons

Det har aldrig varit fråga om att underkänna vare sig kvalitet eller kompetens i verksamheten. Vi har mycket skickliga och engagerade medarbetare. Men respiratorbehandling är resurskrävande och Sollefteå har den fjärde minsta patientvolymen bland Sveriges 74 IVA-avdelningar.

Annons

Det går heller inte att dra slutsatsen att patienter som flyttats, och senare avlidit, försämrats av flytten. Flyttas du så är det av en välgrundad anledning, troligt för att du är så svårt sjuk så att du behöver specialistvård någon annanstans. Bland de svårast sjuka är också risken för död högre.

Det finns belagda skillnader mellan sjukhusen i regionen enligt det nationella kvalitetsregistret. IVA-verksamheten i regionen ska alltid sträva mot att öka kvaliteten och samtidigt måste vi komma till rätta med kostnaderna.

IVA-medarbetarnas kompetens är oerhört viktig för patientsäkerheten och utvecklingen av sjukhuset i Sollefteå. Sjukhuset ska fyllas med utvecklingsbar verksamhet som underlättar rekrytering och utveckling av en nära vård.

Kurt Pettersson, biträdande regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör

Petra Lindstedt, områdesdirektör länssjukvårdsområde somatik

Anders Setterqvist, länsverksamhetschef operation och intensivvård

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan