Annons

Annons

Annons

Annons

Sundsvalls sjukhus

Insändare
INSÄNDARE: Personal på onkologkliniken: Sammanslagning riskerar att påverka cancervården i länet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vi medarbetare på onkologens vårdavdelning är oroade över detta förslaget att slå ihop onkologens vårdavdelning med lungmedicinsk vårdavdelning, skriver debattförfattarna.

Bild: Arkivbild, Ove Öst

Annons

De första spadtagen för en ny onkologklinik har tagits, vilket vi som medarbetare naturligtvis är glada och stolta över. Det finns ett stort behov av att utöka cancervården då allt fler möjligheter till cancerbehandling finns och allt fler lever längre med sin cancersjukdom.

Trots denna satsning så har Region Västernorrland lagt fram ett förslag om att slå ihop onkologens vårdavdelning tillsammans med lungmedicinsk vårdavdelning. Utifrån den information som framkommit har detta förslag som syfte att spara på vårdplatser samt minska personalkostnader.

Vi medarbetare på onkologens vårdavdelning är oroade över detta förslag och har svårt att se den långsiktiga vinsten. Det är nämligen inte första gången som en sådan sammanslagning mellan avdelningar och andra specialiteter föreslås. Detta har genomförts ett flertal gånger tidigare med resultatet att det efter ett par år konstaterats att en ny omorganisation krävts med nya ombyggnationer som följd.

Annons

Annons

På onkologens vårdavdelning i Sundsvall tar vi emot patienter från hela länet med behov av slutenvård. I takt med att behandlingsmöjligheterna ökar och patienterna lever längre med sin sjukdom ökar även behovet av inneliggandevård. En av de farhågor vi som arbetar på vårdavdelningen har är att en sammanslagning kommer att påverka cancervårdens kvalitet och säkerhet. Att arbeta med svårt sjuka cancerpatienter kräver både specialkunskap, erfarenhet och personlig lämplighet.

Risken med en sammanslagning är att specialistkompetensen minskas, vilket enligt tidigare erfarenheter har direkt inverkan på vårdens kvalitet och säkerhet.

De senaste åren har det även satsats på specialistutbildning, både för sjuksköterskor och undersköterskor, inom onkologi och palliativ vård. Detta för att kunna möta våra patienters flerdimensionella behov, såsom smärta, ångest, illamående och behandlingsrelaterade biverkningar. Vi anser att regionen nu missar målet med denna satsning om man väljer att integrera specialiteter. Man riskerar nu även att förlora ett flertal personal med erfarenhet och specialistkompetens, som valt att arbeta med onkologi.

När man har beslutat sig för att satsa på en ny onkologklinik, varför då inte satsa med kvalitet genom hela vårdkedjan med även vårdavdelningen inräknad?

Annons

Vi önskar att politikerna och ledningen inom Region Västernorrland tar detta i betänkande när sparande och sammanslagningar ska göras. Kommer denna förändring verkligen medföra minskade kostnader, även på lång sikt och med hänsyn till cancervårdens kvalitet? Eller kommer vi behöva genomgå ännu en ny omorganisation om några år igen, med nya kostnader som följd? Patienternas behov och rättigheter till en god och jämlik cancervård måste vägas mot kortsiktiga besparingslösningar.

Vi på onkologens vårdavdelning hoppas på att få fortsätta att bedriva och utveckla en god cancervård, tillsammans med våra duktiga läkare och rehabpersonal.

Oroad personal på onkologklinikens vårdavdelning, Sundsvall

Annons

Annons

Till toppen av sidan